دستگاه آب شیرین کن RO

ولترافیلتراسییون جداسازی ذرات ریز از آب برپایه افت فشار میباشد.این تکنولوژی توانایی حذف آلاینده های میکروبی ،ذرات ریز کلوییدی ،باکتریها وویروسها را داشته، اما امکان جداسازی یونها ومولکولهای کوچک که تشکیل دهنده املاح محلول وسختی آب میباشند را ندارد. جنس غشاها پلی وینیلا یدن فلوراید ( PVDF ) با قطر خارجی 1.3 میلی متر وقطرداخلی 7. میلی متر وقطر دیواره ا ی به ضخامت 3. میلی متر بوده وقطرحفره ها ی آن 05. میکرومتر میباشد از اینرو قابلیت حذف بیش از نود درصد ذرات بزرگتر از 05. میکرون را دارد. براساس جداول استانداردهای اندازه ذرات ،ویروسها با اندازه ای بین 05. تا 5. میکرومتر ،کلوییدها با اندازه ای بین 01. تا 10 میکرومتر ، باکتریها با اندازه ا ی بین 2. تا 1.5 میکرومتروقارچها با اندازه ا ی بین 1 تا 10 میکرومتر به راحتی توسط این غشاها، قابل حذف شدن می باشند .
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید
خرید از واتساپ .

توضیحات کامل محصول

تصفیه آب و فاضلاب به روش اولترافیلتراسیون (UF)

UF
ازاین روش همچنین برای اطمینان ازتولید آب باکیفیت بالاتربرای واحدها ی پایین دستی استفاده میشود ویک سرمایه گذاری معقول برای به روز رسانی واحدهای قدیمی تصفیه آب میباشد.دراین مورد مشخص واحدهای قدیمی با کمترین تغییر درجانمایی آنها ارتقا می یابند .بااستفاده از تکنولوژی فشرده واتوماتیک UF خطوط پیش تصفیه قدیمی شامل انعقاد ،لخته سازی ،فیلتراسیون وحتی لجن فعال جایگزین می گردند وکاهش مصرف مواد شیمیایی ،حذف تولید لجن وکاهش نیروی انسانی با اتوماسیون سازی ازمزایای این روش میباشد.
کاربردهای UF 1-تولید آب آشامیدنی 2-تصفیه نهایی پساب 3-پیش تصفیه سیستم های RO 4-تولید آب صنعتی 5-تولید آب معدنی

مزایای سیستم های UF

  • فلاکس فیلتراسیون بالا
این نوع فیلترها میزان تولید بالایی درمقابل انواع کیفیتها ی آب خوراک دارند.  
  • کیفیت بالای آب تولیدی
فیلترهای UF راندمان بالایی در حذف کدورت وآلاینده های میکروبی دارند  
  • مقاوت مکانیکی بالا
بدلیل اینکه جنس غشاها ازپلیمرهای PVDF (پلی وینیلایدن فلوراید) بسیار مقاوم در مقابل شوکهای فشاری میباشد  
  • مقاومت شیمیایی بالا
این غشاها درمقابل مواد شیمیایی خورنده مانند کلر،اسید وسود مقاومت بالایی داشته به همین دلیل امکان ضد عفونی وشستشوی آنها درگرفتگی شدید با غلطت بالای مواد شیمیایی بوده وامکان بازیابی غشاها را بیشتر میکند  
  • جهت جریان خارج به داخل غشاها امکان حذف آسان مواد باقیمانده ولجنها را ازسطح غشا به وسیله شستشووفشار هوا میدهد
 
  •  حوضینگهای UPVC نیاز به استفاده از پرشروسلهای جداگانه را ازبین برده ومقاومت آنها درمقابل اشعه UV را افزایش میدهد.

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی