دستگاه آب شیرین کن RO

علاوه بر استفاده از مواد منعقد کننده در تصفیه آب، در برخی از شرایط لازم است، مواد کمک منعقد کننده نیز به کار برده شوند. کمک منعقد کننده ها در واقع نوعی ماده شیمیایی می باشند که به منظور لخته سازی بهتر و محکم تر و ته نشین شدن زودتر ذرات معلق استفاده میشود.
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید

توضیحات کامل محصول

علاوه بر استفاده از مواد منعقد کننده در تصفیه آب، در برخی از شرایط لازم است، مواد کمک منعقد کننده نیز به کار برده شوند. کمک منعقد کننده ها در واقع نوعی ماده شیمیایی می باشند که به منظور لخته سازی بهتر و محکم تر و ته نشین شدن زودتر ذرات معلق استفاده میشود. علاوه براین، استفاده از این مواد کمک می کند تا مقدار سولفات آلومینیوم کاهش پیدا کند. کاهش سولفات آلومینیوم در فرآیند انعقاد سازی آب، منجر به کاهش مقدار لجن تولیدی می گردد. از کاربردی ترین مواد کمک منعقد کننده می توان به گزینه های زیر اشاره نمود:

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی