دستگاه آب شیرین کن RO

ممبران نوعی فیلتر می باشد که از چندین غشا یا ورقه های فیلم تشکیل شده است و با قرار گرفتن در اطراف لوله ای پلاستیکی، تنها اجازه عبور آب خالص را می دهند. به عبارت دیگر، نوعی فیلتر می باشد که از غشای نیمه تراوا تشکیل شده و ذراتی از قبیل آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی نمی توانند از منافذ موجود بر روی آن عبور کنند.
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید
خرید از واتساپ .

توضیحات کامل محصول

در معرفی فیلتر ممبران، لازم است ابتدا با اصطلاحاتی از قبیل غشا آشنا شوید. غشا به نوعی ورقه یا صفحه گفته میشود که مانند سلول های بدن انسان، اجازه ورود برخی از مواد و ذرات را داده و به برخی چنین اجازه ای داده نمیشود. ممبران نوعی فیلتر می باشد که از چندین غشا یا ورقه های فیلم تشکیل شده است و با قرار گرفتن در اطراف لوله ای پلاستیکی، تنها اجازه عبور آب خالص را می دهند. به عبارت دیگر، نوعی فیلتر می باشد که از غشای نیمه تراوا تشکیل شده و ذراتی از قبیل آلاینده های شیمیایی، بیولوژیکی و فیزیکی نمی توانند از منافذ موجود بر روی آن عبور کنند. فیلتر ممبران یکی از اجزای اصلی در تصفیه آب به روش اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می باشد و قادر به حذف ذرات به اندازه 0.0001 مکیرون را دارا می باشند. این نوع فیلتر در تصفیه آب کارخانجات و تصفیه خانه های بزرگ و صنعتی کاربرد گسترده ای دارد.

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی