دستگاه آب شیرین کن RO

خالص سازی آب یک فرایند ضروری در کارخانجات داروسازی است زیرا آب ورودی حاوی مقادیر زیادی مواد معلق است و بخصوص به شکل یونی. مواد جامد معلق و کدورت از طریق فیلتر کربن اکتیو قابل حذف است ولی یونها خیر. این شکل از یون اصلاحا سختی نامیده می شود. یون های منیزیم و کلسیم نشان دهنده سختی آب هستند. فرایند حذف سختی را نرم کردن وآب حاصل را آب نرم می نامند.
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید
خرید از واتساپ .

توضیحات کامل محصول

برخی رزین ها برای حذف سختی آب به کار می روند. عموما رزین های تبادل یون برای نرم کردن آب استفاده می شود. یونهای عامل سختی آب توسط این رزین ها جذب می شوند. این رزین ها خود با مواد شیمیایی احیا می شوند که مجددا قابل استفاده باشند. این رزین ها، پلیمره های سنتز شده ای به رنگ سفید یا زرد هستند. دو نوع رزینی که در سیستم آب موذرد استفاده هستند، رزین های کاتیونی و آنیونی نامیده می شوند. در نوع کاتیونی با گرفتن یون کلسیم و منیزیم ، یون سدیم در آب رها میکند و در نوع آنیونی با جذب آنیون های آب، یون هیدروکسید در آب رها می کند. رزین های کاتیونی با محلول اسیدی قوی 8-12% یا سدیم کلراید احیا می شوند. و رزین های آنیونی با محلول سود10-15% احیا می شوند. پکیج فیلتر رزینی جهت حذف سختی آب در قسمت پیش تصفیه RO طراحی می گردد. همچنین برای تولید Deionized Water و Demi Water هم واحد های تصفیه زرینی استفاده می کنند.

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی