دستگاه آب شیرین کن RO

رزین آنیونی و کاتیونی پلیمرهایی با قدرت جذب و اتصال بسیار قوی هستند که در صنایع مختلف از جمله تصفیه آب مورد استفاده قرار میگیرند. این ذرات ریز که دارای دو قطب باردار هستند، قدرت تبادل یون بالایی داشته و بر اساس اینکه کاتیون هستند یا آنیون، کاربردهای متفاوتی خواهند داشت.
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید

توضیحات کامل محصول

رزین ذرات ریز و پلیمرهایی هستند که در نمونه های طبیعی آن ها از صمغ درختان تهیه شده و نوع مصنوعی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد، به صورت آزمایشگاهی تهیه می گردد. این ذرات در حالت کلی دارای دو قطب ناهمنام هستند و به همین دلیل به شدت در تبادل یون های محیط شرکت نموده و منجر به اتصالات قوی می گردند. همان طور که از نام این دو گروه رزین مشخص است، در نوع کاتیونی یک قطب مثبت فعال و در نوع آنیونی یک قطب منفی فعال برای تبادل یون موجود می باشد. به همین دلیل نوع یون هایی که این دو گروه جذب میکنند و کاربرد آنها با هم متفاوت خوهد بود. بدون در نظر گرفتن بار موجود در قطب های این دانه های پلیمری، می توان گفت رزین دانه های بسیار ریز با شعاع 0.5 تا 0.25 میلیمتر می باشد که در کاهش سختی آب تاثیر بسیار بالایی دارد.

اولین وارد کننده تجهیزات RO

بهترین تجهیزات و خدمات

پشتیبانی تلفنی