loader image

فاضلاب صنعتی

فهرست مطالب

⦁ پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

⦁ تصفیه فاضلاب صنعتی تخلیه فاضلاب صنعتی تصفیه نشده به سیسم فاضلاب خانگی سبب بالارفتن هزینه های تصفیه فاضلاب می شود. برای جلوگیری از هرگونه آسیب ناشی از تخلیه فاضلاب صنعتی به محیط زیست و حفاظت از فاضلاب خانگی، می بایست فاضلاب صنعتی قبل از اختلاط با ف…

⦁ روش فیزیکی وشیمیایی

⦁ درمواقعی که پسابها محتوی مواد معلق زیاد باشد یا درمواقعی که بخواهند قسمتی ازرنگ پساب راقبل ازورود به واحدهای تصفیه بیولوژیکی حذف نمایند (چون برخی ازمواد معلق ریزویا موادکلوییدی ورنگی برای ته نشینی زمان خیلی زیادی نیاز دارند ومخصوصا مواد کلوییدی به عل…

⦁ جداسازی روغن وچربی (حذف موادسبک)


⦁ منظورازمواد سبک مجموعه ای ازروغنها وجربیها ی موجود درفاضلاب هستند که باید درمرحله تصفیه فیزیکی فاضلاب حدف شوند وتنها انتقال بخش بسیار کوچکی از این مواد به مراحل دیگرتصفیه فاضلاب مجاز است.این مواد سبک دارای جرم مخصوص کوچکتر از آب هستند وجداس…

⦁ فاضلاب کشتارگاه

⦁ اغلب کشتارگاه ها برای ذبح ماکیان (خصوصاً مرغ و خروس) و برخی دامها به کار می روند و نسبتاً تعداد کمتری از کشتارگاه ها به ذبح گاو، گوسفند و بز اختصاص می یابند. ار آنجائیکه کشتارگاه ها حیوانات زنده را به صورت روزانه دریافت می کنند در نتیجه آنها را به مد…

⦁ فاضلاب کارخانجات مواد شیمیایی ودارویی

⦁ این فاضلابها دارای ترکیبات شیمیایی متنوع وبه تبع آن خصوصیات گوناگونی میباشند.درمیان تولیدکنندگان مواد دارویی ،آن دسته از که محصولات را برپایه سنتز شیمیایی تهیه می کنند ،ترکیبات فاضلاب خروجی آنها به فاضلاب تولیدی زیرگروههای مواد شیمیایی شباهت دارد،درح…

⦁ فاضلاب صنعت آسیاب وپالایش روغن

⦁ این فاضلابها ازلحاظ میزان مواد الی ،فاضلاب بسیارقوی وبه رنگ قهوه ای تیره میباشند.وجود مقادیر بالای روغن در این فاضلاب غیرمنتظره نیست .همچنین PH آن پایین ودرصورتی که به صورت بی هوازی تصفیه گردداز نظرموادمغذی فاضلاب کمبود خواهد داشت.دمای این فاضلاب نیز…

خرید از واتساپ .
به شماره تماس: 3175-510-0912 تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

واحد مهندسی اجرای پروژها و ساخت تجهیزات
واحد تامین تجهیزات و فروش قطعات و مواد شیمیایی
واحد تعمیرات و نگهداری و خدمات پس از فروش
روش های نوین تصفیه آب و فاضلاب

RO

UF

MBR